Wystawa samochodów zabytkowych w Salerno — Zdjęcia 05/2016r.

on Maj 28, 2016

Niedawno temu, w piękny słoneczny dzień, miałem przy­jem­ność przyjrzeć się wspani­ałym klasy­cznym samo­chodom, które ustaw­ione były w dwóch punk­tach na nad­morskiej prom­e­nadzie w Saler­no. Mimo tłumów igno­ran­tów zatrzy­mu­ją­cych się kilka­naś­cie cen­tymetrów przed moim obiek­ty­wem, dzieci­akom wbie­ga­ją­cym za “ogrodze­nie” by opal­cow­ać świeżo wypolerowane pojazdy, i starszym pokole­niom wyma­ga­ją­cym zejś­cia im z dro­gi, pod­czas gdy ja usiłowałem cyknąć zdję­cie, udało mi się zro­bić kil­ka przyz­woitej jakoś­ci ujęć, który­mi chci­ałbym się z Wami podzielić. Zapraszam!

DSC_0001 — kopia
DSC_0003 — kopia DSC_0006 — kopia DSC_0010 — kopia DSC_0012 — kopia DSC_0016 DSC_0017 DSC_0022 DSC_0025 DSC_0031 DSC_0034 DSC_0037 DSC_0039 DSC_0042 DSC_0044 DSC_0048 DSC_0049 DSC_0052 DSC_0053 DSC_0055 DSC_0057 DSC_0058 DSC_0063 DSC_0064 DSC_0066 DSC_0067 DSC_0068 DSC_0075 DSC_0077 DSC_0079 DSC_0080 DSC_0082 DSC_0083 DSC_0084 DSC_0089 DSC_0093 DSC_0096 DSC_0098 DSC_0102 DSC_0104 DSC_0109 DSC_0111 DSC_0112 DSC_0114 DSC_0122 DSC_0124 DSC_0129 DSC_0131 DSC_0135 DSC_0138 DSC_0140 DSC_0143 DSC_0147 DSC_0148 DSC_0152 DSC_0156 DSC_0157 DSC_0163 DSC_0165 DSC_0166 DSC_0167 DSC_0170 DSC_0172 DSC_0176 DSC_0178 DSC_0180 DSC_0191 DSC_0192 DSC_0194 DSC_0195